Opetusluvalla

Suoritatko ajokorttia opetusluvalla? Tarjoamme autokoulupalveluita myös opetuslupaoppilaille. 1.7.2018 voimaantulevan lain mukaan opetusluvalla korttia suorittavan on tehtävä seuraavat osiot:

  • – Ensimmäistä ajokorttia suorittavan liikenneturvallisuuskoulutus (EAS) suoritetaan autokoulussa. Ei vaadita, mikäli oppilaalla on voimassaoleva ajokortti, tai on aloittanut kortin suorittamisen 30.6.2018 mennessä. Todistus koulutuksesta tulee olla ajo-opetuksessa mukana, ja se vaaditaan myös teoriakokeeseen.
  • Lakisääteinen ajoharjoittelu, harjoittelu voidaan suorittaa opetusluvalla
    • – AM luokassa ei vähimmäisajoharjoittelumäärää
    • – A -luokassa vähintään 5 ajotuntia
    • – B -luokassa vähintään 10 ajotuntia
  • Riskientunnistuskoulutus, suoritetaan autokoulussa. Koskee vain B -luokan ajo-opetusta.

Hinnasto opetusluvalla opiskeleville

Hinta eri osioissa on sama kuin heillä, jotka suorittavat koko kurssin autokoulussa.

TuoteHinta
Liikenneturvallisuuskoulutus (EAS)
60€
Itseopiskelumateriaali
Sisältäen
- Oppikirjan
- Laajan itseopiskelutehtävämateriaalin
- Käyttöoikeuden Netreeni-teoriakoeharjoitusohjelman
70€
Käyttöoikeus Netreeni-teoriakoeharjoitusohjelmaan
Erillään ostettuna
15€
Riskientunnistuskoulutus
Hinta sisältää MYÖS RATAMAKSUN
390€
Alennus riskientunnistuskoulutuksesta jos pimeän opetus on suoritettu ennen 1.7.2018-50€

Tutustu joustaviin maksutapoihin

Liikenneturvallisuuskoulutus (EAS-koulutus)

Ensimmäistä ajokorttia suorittavan tulee käydä autokoulussa, tai muussa hyväksytyssä oppilaitoksessa neljän tunnin liikenneturvallisuuskoulutus. Koulutusta ei vaadita, mikäli oppilaalla on olemassa jokin toinen ajokortti, tai B-korttiin tähtäävä opetus on aloitettu ennen 1.7.2018. EAS-koulutus tulee suorittaa teoriakokeeseen mennessä. Voit ilmoittautua mukaan koulutukseen klikkaamalla ilmoittautumissivulla ”Am, A, ja B-opetus” otsikkoa. Lisätietoihin voit tarkentaa, mihin osioon haluat ilmoittautua.

Opiskelumateriaali

Voit ostaa meiltä laajan itseopiskelumateriaalin kortin suorittamisen ajaksi. Materiaali sisältää oppikirjan, itseopiskelutehtäviä, sekä teoriakokeen harjoitusohjemiston. Voit tilata materiaalin ottamalla yhteyttä puhelimitse, tai sähköpostilla.

Riskientunnistuskoulutus (riskikoulutus)

1.7. 2018 alkaen kaikki ajokorttiin tähtäävä koulutus on suoritettava ennen ajokoetta. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa ei ole enää tutkinnonjälkeisiä vaiheita (nykyiset harjoittelu- ja syventävä vaihe, sekä pimeän opetus). Näiden tilalle on tullut riskientunnistuskoulutus, joka on tuntimäärältään samansuuruinen kuin nykyinen syventävä vaihe. Koulutus pitää sisällään neljä teoriatuntia ja neljä ajotuntia. Koulutuksen aiheita on muun muassa kuljettajan henkilökohtaiset riskit, liikenteen rakenteelliset riskit, liukkaalla ja pimeälläajamisen riskit. Ajotuntien aiheet ovat riskit taajamassa, maantiellä, huonolla pidolla ja pimeällä. Ainoastaan pimeän ajo suoritetaan olosuhteista johtuen simulaattorilla. Muut ajot suoritetaan oikealla autolla. Hyödynnämme ajotunneilla monipuolisia liikenneympäristöjä.

Riskientunnistuskoulutukset alkavat säännöllisesti. Mikäli haluat osallistua kurssille, voit ilmoittautua sähköisesti, ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, tai tai laittaa meille aiheesta sähköpostia. Kurssi alkaa teoriatunneilla, joiden yhteydessä suunnitellaan yksilöllinen aikataulu ajoharjoittelun osalta.