Oppimisen polku

Tervetuloa suorittamaan ajokorttia Espoon perinteikkäimpiin kuuluvaan autokouluun. Koska tietopuolinen oppiminen on yhä enemmän itseopiskelun varassa, niin allaolevalta listalta saat vastauksia yleisimpiin kurssin suorittamiseen liittyviin kysymyksiin.

Ensimmäisen ajokortin suorittajan Turvallisuuskoulutus

Turvallisuuskoulutus (EAS) on neljän teoriatunnin laajuinen kokonaisuus, joka on pakollinen kaikille ensimmäistä ajokorttia suorittavalle. Koulutus on edellytys ajoharjoittelun aloittamiseen opetusluvalla. Maksettuasi ja suoritettuasi koulutuksen, saat todistuksen, joka on esitettävä teoriakokeeseen tullessa. Todistusta on pidettävä ajoharjoittelussa mukana, kun opetusta annetaan opetusluvalla. EAS teoriat voit suorittaa joko virtuaalisesti, tai perinteisenä luokkaopetuksena. Koronatilanteesta johtuen, teoriatunnit ovat tarjolla vain verkossa.

Ajokorttilupa

Sinun tulee hakea itsellesi ajokorttilupa. Voit hakea lupaa myös sähköisesti, mikäli sinun ei tarvitse toimittaa luvan mukana liitteitä. Lisätietoa luvan hakemisesta ja vaadituista liitteistä löydät TÄÄLTÄ.

Itseopiskelu

Ilmoittautuessasi kurssille, olet saanut käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköiseen oppimisympäristöön. Sen avulla opiskelet liikenneaiheisten tehtävien parissa. Monipuolinen itseopiskelu on oleellinen osa kortin suorittamista. Mitä enemmän harjoittelet oppimisympäristössä, sen vähemmän tarvitset ohjattuja ajotunteja. Käyttäjätunnus ja salasana löytyy opetussopimuksesta.

Ajoharjoittelu

Ajoharjoittelun aloitus riippuu siitä, kuinka monta ajotuntia kurssi sisältää.

Mopolla ajoharjoittelu alkaa hyväksytyn teoriakokeen jälkeen. Oppilaan tulee olla täyttänyt 15 vuotta.

Moottoripyörällä opetus aloitetaan, kun ajokorttilupa on haettu. Aikaisintaan puoli vuotta ennen ajokorttiin vaaditun iän täyttymistä.

Henkilöautolla ajoharjoittelu voidaan aloittaa heti kurssin aluksi. Aikaisintaan kaksi vuotta ennen ajokorttiin vaaditun iän täyttymistä.

Ajotunnit varataan toimistostamme mielellään puhelimitse.

Teoriakoe

Voit osallistua teoriakokeeseen, kun ajokorttilupa on myönnetty. Ensimmäistä ajokorttia suorittavilla tulee olla myös Turvallisuuskoulutus (EAS) suoritettu. Tarvitset teoriakokeeseen mukaan opetustodistuksen ja mahdollisen EAS todistuksen. Saat nämä lomakkeet autokoulun toimistosta. Alaikäisten ajokorttia (AM, A1, T) suorittavat tarvitsevat teoriakokeeseen myös huoltajan suostumuksen ajokortin suorittamista varten. Voit osallistua teoriakokeseen kuukautta ennen ajokorttiin vaadittavaa ikää.

Teoriakokeen voi varata itse Ajovarman sivuilta. Voit halutessasi ottaa toimistoomme yhteyttä ja varaamme teoriakokeen puolestasi.

Saat teoriakokeen varauksesta sähköpostiisi vahvistuksen. Vahvistusviestissä on linkki, jonka kautta voit maksaa teoriakokeesi ennakkoon. Teoriakokeen voi maksaa myös kokeeseenmenon yhteydessä.

Voit harjoitella koetta varten oppimisympäristöstä löytyvän Netreeni -harjoitteluohjelman avulla. Jos harjoituskoe ei suju, ei teoriakokeeseen kannata mennä.

Riskientunnistuskoulutus (Vain B-korttia suorittavilla)

Riskientunnistuskoulutus on laajuudeltaan neljä teoriatuntia ja neljä ajotuntia. Ajotunneista kolme ajetaan autolla oikeassa liikenteessä, mutta olosuhteiden pakosta pimeänajo suoritetaan simulaattorilla. Järjestämme koulutuksia säännöllisesti, ja koulutus kannattaa sijoittaa kurssin loppuvaiheeseen.

Käsittelykoe/ajokoe

Voit osallistua ajokokeeseen, kun olet suorittanut teoriakokeen, suorittanut ajokorttiin vaadittavan ajoharjoittelun, ja B-kurssissa myös riskientunnistuskoulutus tulee olla suoritettu. Koe varataan autokoulun kautta. Saat koevarauksesta vahvistuksen sähköpostiisi. Ajokoemaksu tulee maksaa sähköpostissa olevan linkin kautta pankkitunnuksilla.