Ajokorttilupa ensimmäistä ajokorttia varten ja ajo-oikeuden korotus

Ajokorttilupa anotaan Liikenteen turvallisuusvirastolta (TRAFICOM).

Tutustu tarkemmin ajokorttiluvan hakemiseen TRAFICOM:n verkkosivuilla