Lopullisen hinnan määräytymisperusteet

 • EAS-koulutus 4 teoriatuntia 45€
  (vain ensimmäistä ajokorttia suorittaessa)
 • Riskientunnistamiskoulutus 4 teoriatuntia ja 4 ajotuntia 290€-390€
  Vaihtoehtoisesti:
  - yksi ajotunti simulaattorilla (pimeänajo), kolme autolla (taajama- maantie- ja iukkaalla ajo) 390€
  - kaksi ajotuntia simulaattorilla (pimeän- ja liukkaalla ajo), kaksi autolla (taajama- ja maantieajo) 290€
 • 10 perusajotuntia 400€-800€
  Minimiajotunneista voi suorittaa simulaattorilla enintään puolet
  -ajotunti simulaattorilla á 0€ (norm. 25€)
  -ajotunti oikealla autolla á 80€
 • Kattava sähköinen opiskelumateriaali 50€
  -oppikirja
  -oppimisympäristö
  -teoriakokeen harjoitusohjelma
 • Auton käyttö 1. ajokokeessa 120€
 • Lisäopetushinnasto:
 • Lisäajotunti simulaattorilla 0€
 • Lisäajotunti autolla 80€
 • Auton käyttö uusintakokeessa 120€